Stäng

Om Angered Byggvaror

Woody Bygghandel Angered och Brukspecialisten säljer byggmaterial till den professionella byggmarknaden i Storgöteborg. Omsättningen beräknas uppgå till 230 mkr 2011, och vi är idag 55 anställda.

Företaget är delägare i Interpares som är Sveriges största inköpskedja av byggmaterial. Genom vårt medlemskap i Interpares tror vi oss ha de rätta inköpsavtalen och kan därmed erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser.

Woody Bygghandel Angered har en total yta på 9 000 kvm, varav 5 000 kvm under tak. Inrymt i denna yta finns även en kombinerad såg och hyvleri.

För transporter av material till våra kunder har vi 2 lastbilar med kranlängd upp till 25 meter med jibb och släp samt 1 liten lastbil utan kran. Vid behov tar vi även in budbilar.

Vår personal innehar en stor material- och produktkunskap och vi jobbar aktivt med kvalitetssäkring och miljöfrågor. Diplomerad miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Anders Henriksson, VD

Mailadress:
info@woodyangered.se